Alessio Bartolacelli

jest laureatem grantu Jean Monnet Chair in Business Law in the European Union and Sustainable Economy. Od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym prawa biznesowego i europejskiego prawa spółek na Uniwersytecie w Maceracie. Był również stypendystą Marie Curie & TRENTINO Fellow na Uniwersytecie w Trydencie, grantu przyznanego przez Komisję Europejską i Prowincję Autonomiczną Trydentu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Uniwersytet w Maceracie