Claudio Carlone

skończył studia z zakresu Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie w Ankonie (Włochy) oraz w Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC) w Brukseli (Belgia). Od 1997 roku, jako Dyrektor Zarządzający Eurocentro, koordynował kilka krajowych i międzynarodowych projektów, również w zakresie kwestii administracyjnych, finansowych i sprawozdawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu projektami, jak również w kwestiach finansowych i prawnych związanych z grantami UE, a także we wspieraniu organizacji we wdrażaniu projektów.

Maria Nygren

lic. w dziedzinie Nauk Politycznych i organizacji międzynarodowych, Uniwersytet w Uppsali (Szwecja), mgr Europejskich Studiów Politycznych i Administracyjnych, College d'Europe w Belgii.
Od 1998 r. zarządzała, koordynowała i nadzorowała kilka krajowych i międzynarodowych projektów, głównie w ramach programów finansowania współpracy terytorialnej, Erasmus + oraz LLP.
Posiada szerokie doświadczenie w koordynowaniu projektami UE o różnym wymiarze i w różnych obszarach tematycznych, w których często była również odpowiedzialna za strategię/ działania komunikacyjne i upowszechniające projektu.