Bart Vanrumste

jest profesorem na Wydziale Technologii Inżynieryjnych KU Leuven. Jest członkiem Instytutu STADIUS na Wydziale Inżynierii Elektrycznej oraz członkiem laboratorium badawczego eMedia w kampusie GroupT. Jego zainteresowania badawcze to wsparcie decyzyjne ICT w opiece zdrowotnej, w szczególności w zakresie active assisted living. Jest autorem ponad 90 artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma IEEE-Journal of Biomedical and Health Informatics.

Helder De Schutter

jest profesorem Filozofii Społecznej i Politycznej na KU Leuven. Zajmuje się zagadnieniami: „linguistic justice”, federalizmu w państwach wielonarodowych, nacjonalizmu i budowania narodu, migracji i obywatelstwa oraz kwestią nieterytorialnej władzy sądowniczej. Interesuje się również osiemnastowieczną filozofią języka. Jest dyrektorem RIPPLE, grupy badawczej zajmującej się filozofią polityczną, jest także członkiem grupy sterującej CETRA.

Jannique van Uffelen

jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem grupy badawczej ds. Aktywności Fizycznej, Sportu i Zdrowia na Wydziale Nauk o Ruchu KU Leuven. Posiada uznaną wiedzę na temat aktywnego i zdrowego starzenia się, opartą na jej wykształceniu w zakresie terapii wysiłkiem fizycznym, nauk o ruchu człowieka i epidemiologii. Jej doświadczenie obejmuje badania nad korzyściami płynącymi z aktywnego stylu życia dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i poznawczego oraz dobrego samopoczucia w starzejącej się populacji (65+ recenzowanych publikacji).

Elske Vrieze

jest profesorem i psychiatrą w Uniwersyteckim Centrum Psychiatrycznym KU Leuven. Jej badania koncentrują się na różnych rodzajach zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja nerwowa, bulimia nerwowa i objadanie napadowe. Nadzoruje usługi opieki klinicznej i jest odpowiedzialna za program opieki nad zaburzeniami odżywiania dla dorosłych i młodzieży w kampusie Gasthuisberg.

Hannelore Strauven

posiada tytuł magistra technologii inżynieryjnej i nauk biomedycznych. Jest doktorantką na Wydziale Technologii Inżynieryjnych KU Leuven, w którym zajmuje się inteligencją otoczenia i technologią opieki zdrowotnej. Jej praca w laboratorium e-Media Research Lab w kampusie GroupT obejmuje badania nad wykonalnością i celowością zastosowania systemu monitorowania otoczenia w celu wsparcia „incontinence management” w domach opieki.

Marc Van Aken

holds a Master of Science in Electronical Engineering, a Master in Management and a one in Social Sciences. He has over 25 years of experience as high tech entrepreneur and 15 years of experience as a lecturer in business (OU Business School-UK) and in communication and entrepreneurship at the faculty of Industrial Engineering at KU Leuven (Belgium). He is CEO of SO Kwadraat, an organization that has been coaching PhD students for the last 16 years to help them start their company.

Dr Marguerite Barry

jest adiunktem i dyrektorem programowym MSC w komunikacji i mediach w szkole studiów informacyjnych i komunikacyjnych na UCD. Posiada dorobek publikacyjny w zakresie etyki w projektowaniu interaktywnym, jest zwolenniczką technologii komputerowych skoncentrowanych na człowieku w celu wspierania jego dobrego samopoczucia. Jest współpracownikiem Centrum Badawczego SFI zajmującego się badaniami nad zasobami cyfrowymi w Irlandii oraz kierownikiem w Centrach SFI zajmujących się szkoleniami badawczymi w zakresie rzeczywistości cyfrowej i uczenia maszynowego.