Dr Marguerite Barry

jest adiunktem i dyrektorem programowym MSC w komunikacji i mediach w szkole studiów informacyjnych i komunikacyjnych na UCD. Posiada dorobek publikacyjny w zakresie etyki w projektowaniu interaktywnym, jest zwolenniczką technologii komputerowych skoncentrowanych na człowieku w celu wspierania jego dobrego samopoczucia. Jest współpracownikiem Centrum Badawczego SFI zajmującego się badaniami nad zasobami cyfrowymi w Irlandii oraz kierownikiem w Centrach SFI zajmujących się szkoleniami badawczymi w zakresie rzeczywistości cyfrowej i uczenia maszynowego.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych