Celem projektu REINITIALISE jest wzmocnienie i stymulacja doskonałości naukowej oraz potencjału innowacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, Polska) w projektowaniu oraz wykorzystaniu technologii cyfrowych w sektorze ochrony zdrowia, w sposób, który jest zgodny z zasadami etycznymi. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez wymianę, transfer wiedzy jak również interdyscyplinarną współpracę pomiędzy trzema wiodącymi instytucjami: KU Leuven (Belgia), Uniwersytetu w Maceracie (Włochy) i Eurocentro (Włochy).

Cele szczegółowe to:

  • Podniesienie profilu badawczego trzech zaangażowanych uniwersytetów i naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem Młodych Naukowców), poprzez wzajemną wymianę praktyk i działania związane z transferem wiedzy, zwiększające potencjał innowacyjny, również dzięki możliwościom współpracy badawczej pomiędzy Beneficjentami.
  • Lepsza integracja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z lokalnymi przedsiębiorstwami i władzami publicznymi w celu budowania efektywnych partnerstw, możliwości aplikacji badań do systemu rynkowego/publicznego oraz przekształcania ich w innowacyjne usługi i produkty.
  • Podtrzymanie przyjęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej holistycznego podejścia do tematu badawczego projektu dotyczącego zachowania praw podstawowych w projektowaniu i wykorzystaniu technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia.
  • Zwiększenie zdolności do pozyskiwania i skutecznego zarządzania funduszami UE na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.