Venture Labs- podsumowanie pierwszej fazy spotkań

Zakończyliśmy właśnie pierwszą fazę spotkań Venture Lab, podczas której naukowcy z UMCS zaprezentowali swoje pomysły badawcze, które będą realizowane z partnerami z sektora zewnętrznego! Dzięki zaangażowaniu międzynarodowego zespołu ekspertów (KUL oraz UNIMC), naukowców i uczestników programu (Rada Innowacji) udało się wypracować ciekawe rozwiązania, które będziemy wykorzystywać w dalszych pracach. Spotkania w ramach Venture Labs mają na celu wypracowanie szeregu innowacyjnych pomysłów biznesowych i propozycji start-upowych opracowanych wspólnie przez naukowców i lokalnych interesariuszy z wykorzystaniem ich potencjału przedsiębiorczości i umiejętności integrowania technologii cyfrowych z aspektami etycznymi i społecznymi. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat spotkań w ramach tej aktywności w naszym projekcie: Meeting no# Day Participants Outputs Remarks 1 01.02.2023 – BioMinds -The company has created… Read More

Continue Reading

Drugie Sympozjum Naukowe projektu: zaproszenie

W czwartek – 29 kwietnia o godz. 9:00 rozpocznie się drugie sympozjum naukowe, organizowane w ramach projektu REINITIALISE finansowanego przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. Tym razem tematem spotkania będą zagadnienia obejmujące etyczne, prawne i technologiczne granice dotyczące e-zdrowia. Wezmą w nim udział naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA). Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym również w obszarze zdrowia. Technologie te stwarzają nowe możliwości, ale niosą ze sobą również zagrożenia i wyzwania, takie jak ryzyko naruszania zasad etycznych i praw człowieka (np. prawa… Read More

Continue Reading

Pierwsze Sympozjum Naukowe projektu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem ukazanym w Gazecie Wyborczej w dniu 23 kwietnia 2021 r. Dnia 25 lutego 2021 roku odbyło się (w formule zdalnej), pierwsze sympozjum naukowe organizowane w ramach projektu REINITIALISE. Było to pierwsze z cyklu czterech sympozjów o naukowym charakterze zaplanowane w projekcie. Kolejne zostaną zorganizowane przez partnerów projektu w miarę możliwości w ich uczelniach macierzystych lub online, ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią. Projekt Reinitialise „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” (“Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu techno­logii cyfrowych w usługach e-zdro­wia”) to projekt finansowany z progra­mu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej… Read More

Continue Reading

Pozyskanie grantu- piszą o nas!

Gorąco zachęcamy do przeczytania artykułów prasowych na temat pozyskania przez nasze konsorcjum grantu w ramach Twinning: http://polishscience.pl/pl/lubelska-uczelnia-pozyskala-blisko-1-mln-euro-na-projekt-w-ramach-programu-horyzont-2020/ https://h2020.kpk.gov.pl/umcs-debiutuje-w-roli-koordynatora-grantu-twinning-w-horyzoncie-2020 https://www.facebook.com/KlasterLubelskaMedycyna/posts/863975547444611 https://www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,instytut-nauk-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach-umcs-koordynatorem-projektu-reinitialise,89974.chtm

Continue Reading