W czwartek – 29 kwietnia o godz. 9:00 rozpocznie się drugie sympozjum naukowe, organizowane w ramach projektu REINITIALISE finansowanego przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. Tym razem tematem spotkania będą zagadnienia obejmujące etyczne, prawne i technologiczne granice dotyczące e-zdrowia. Wezmą w nim udział naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA).

Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym również w obszarze zdrowia. Technologie te stwarzają nowe możliwości, ale niosą ze sobą również zagrożenia i wyzwania, takie jak ryzyko naruszania zasad etycznych i praw człowieka (np. prawa do prywatności, własności danych itp.). Wyzwaniom tym można odpowiednio stawić czoła przyjmując podejście, w którym technologie projektuje się z poszanowaniem praw podstawowych. Z wyzwaniem tym spróbują się zmierzyć naukowcy w ramach tego sympozjum, którego tytuł brzmi: “The actual boundaries of e-health: ethical, legal and technological issues”, a który można przetłumaczyć jako: rzeczywiste granice e-zdrowia: kwestie etyczne, prawne i technologiczne.

Podczas sympozjum zaplanowano trzy sesje naukowe. W pierwszej (porannej) sesji, zaproszeni naukowcy dyskutować będą m in. o tym czym jest i dlaczego ma znaczenie prawo do godności w e-zdrowiu, jak również o tym, jakie informacje medyczne pracowników powinny być dostępne (i czy w ogóle) dla pracodawcy w ramach ładu korporacyjnego.

Druga (popołudniowa sesja) dotyczyć będzie przede wszystkim wpływu mediów społecznościowych na nasze zdrowie oraz sposobów wykorzystania mediów cyfrowych  do promowania zdrowego stylu życia (w tym nawyków żywieniowych). Poruszane też będą problemy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Te ostatnie dotyczą głównie trzech obszarów opieki zdrowotnej: Szpitalnych systemów informatycznych, gdzie potencjalny atak może sparaliżować szpital; Baz danych, w której atak może doprowadzić do wycieku poufnych informacji: Specjalistycznych urządzeń, takich jak rozruszniki serca i urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi, które można łatwo zhakować.

Zaplanowano również trzecią (wieczorną sesję), przeznaczoną wyłącznie dla początkujących naukowców, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich aktualnych zainteresowań badawczych i planowanych bądź realizowanych działań w formie maksymalnie 3-minutowej prezentacji.

Sympozjum jest doskonałą okazją do poszerzenia międzynarodowych sieci kontaktów oraz do zwiększenia możliwości badawczych poprzez nawiązanie nowych międzynarodowych i interdyscyplinarnych form współpracy nad innowacyjnymi zagadnieniami w zarówno z innymi młodymi naukowcami jak również z doświadczonymi badaczami z naszego Uniwersytetu, belgijskiego KU Leuven oraz włoskiego Uniwersytetu w Maceracie.

Sympozjum ma charakter otwarty i odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link do spotkania można uzyskać poprzez zgłoszenie takiej chęci pod adresem: cwm@umcs.pl

Wszystkie prezentacje odbywać się będą w języku angielskim.

Więcej szczegółów na temat sympozjum można znaleźć na stronie projektu: www.reinitialise.eu