Winter School – zaproszenie do udziału

W ramach projektu REINITIALISE serdecznie zapraszamy na: Winter SchoolWydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin, ul. Głęboka 4528 listopada 2022 – 2 grudnia 2022 organizowaną w ramach projektu REINITIALISE, realizowanego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Belgia oraz Uniwersytetem w Maceracie i Eurocentro, Włochy. Więcej informacji: www.reinitialise.eu Szkoła Zimowa to kolejne po Lunch & Learn Event działanie integrujące środowisko naukowe, samorządowe, biznesowe, instytucje wspierające i otoczenie społeczno – gospodarcze, której celem jest wspólna nauka, wymiana doświadczeń i współpraca środowisk w oparciu o wiedzę naszych partnerów. W załączeniu program szkoły. Kontakt:mgr Wioletta Ostrowskae- mail: wioletta.ostrowska@umcs.pltelefon: 511 250 588

Continue Reading

Zaproszenie na warsztaty z pisania wniosków oraz zarządzania projektami w Horyzoncie Europa

Zapraszamy za kolejne warsztaty z wybitnymi ekspertami w zakresie wnioskowania w konkursach i zarządzania projektami w programach ramowych UE. W dniach 7-8 listopada w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odbędą się stacjonarne warsztaty z zakresu: Structure of the project budget Analysis of an application form and tips for grant writing excellence, impact and implementation Cykl szkoleń skierowany jest zarówno do badaczy doświadczonych w składaniu grantów europejskich, jak i do początkujących w tym zakresie naukowców, a przede wszystkim doktorantów naszej uczelni. Warsztaty poprowadzą partnerzy projektu REINITIALISE: Barbara Chiucconi: kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym koordyantorem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020. Od 2012 roku organizuje… Read More

Continue Reading

Warsztat “Exclusion and disinformation during the COVID-19 pandemic”- zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 30 marca 2022 roku o godzinie 11.15 (via MSTeams). Spotkanie jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu REINITIALISE i zostało poświęcone problemom wykluczenia i dezinformacji w czasie pandemii. Wystąpienia, osadzone przede wszystkim w kontekście medialnym, będą dotyczyły m.in. kwestii sposobów przeciwdziałania wspomnianym zjawiskom,  mowy nienawiści i jej wpływu na dyskurs medialny, korelacji pomiędzy problemem wykluczenia społecznego a kwestiami etnicznymi.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Pataj: magdalena.pataj@mail.umcs.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Continue Reading

Szkolenie z przygotowywania wniosków w programach ramowych UE

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium pn. “EU Policies” dotyczącym przygotowania wniosków projektowych w programach ramowych Unii Europejskiej, które odbędzie się 27 stycznia 2022 roku na platformie MS Teams. Webinarium jest częścią cyklu spotkań dotyczących zagadnień zarządzania projektami i aplikowania w konkursach w ramach programów ramowych UE.  Szkolenie poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, dr Claudio Carlone– przedstawiciel firmy Eurocentro, zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE. Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro,… Read More

Continue Reading

Zapraszamy na nasze stoisko podczas Pikniku Lubelskiego Festiwalu Nauki

Już 19 września w godzinach 10:00-14:00 możecie spotkać nasz zespół projektowy podczas Pikniku Naukowego organizowanego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Spotkanie nas na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W programie: 10:00 otwarcie stoiska, ogłoszenie konkursu na najlepsze selfie związane z tematyką projektu           11:00 prezentacja projektu (ok. 10-15 min)12:00 prezentacja projektu (ok. 10-15 min)13:00 zakończenie przyjmowania odpowiedzi od uczestników konkursów14:00 ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród W ramach wydarzenia możecie wziąć udział w konkursie na najlepsze selfie zrobione przy stoisku REINITIALISE i związane z tematyką projektu. Waszym zadaniem będzie zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym zdjęcia zrobionego na stoisku projektu Reinitialise podczas Pikniku Naukowego… Read More

Continue Reading

1st Intensive Training Course on transversal skills- 20-24 września 2021

Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania danymi badawczymi, komunikowania o wynikach badań przy jednoczesnym angażowaniu lokalnej społeczności czy gender balance i gender equality w badaniach naukowych- Intensive Training Course on transversal skills. Wydarzenie odbywać będzie się w dniach 20-24 września br. w formule stacjonarnej. Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści z partnerskich instytucji: KU Leuven oraz Eurocentro, jednym z prelegentów będzie także koordynator projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 z Uniwersytetu Bolońskiego. Intensive Training Course skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak również do kadry administracyjnej Uniwersytetu zajmującej się wspieraniem kadry naukowej w pozyskiwaniu funduszy na badania. Zapisy odbywają się na cały 5-dniowy cykl… Read More

Continue Reading

Drugie Sympozjum Naukowe projektu: zaproszenie

W czwartek – 29 kwietnia o godz. 9:00 rozpocznie się drugie sympozjum naukowe, organizowane w ramach projektu REINITIALISE finansowanego przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. Tym razem tematem spotkania będą zagadnienia obejmujące etyczne, prawne i technologiczne granice dotyczące e-zdrowia. Wezmą w nim udział naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu w Maceracie (Włochy), Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Uniwersytetu Karoliny Północnej (USA). Technologie cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne oparte na sztucznej inteligencji mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym również w obszarze zdrowia. Technologie te stwarzają nowe możliwości, ale niosą ze sobą również zagrożenia i wyzwania, takie jak ryzyko naruszania zasad etycznych i praw człowieka (np. prawa… Read More

Continue Reading

Pierwsze Sympozjum Naukowe projektu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem ukazanym w Gazecie Wyborczej w dniu 23 kwietnia 2021 r. Dnia 25 lutego 2021 roku odbyło się (w formule zdalnej), pierwsze sympozjum naukowe organizowane w ramach projektu REINITIALISE. Było to pierwsze z cyklu czterech sympozjów o naukowym charakterze zaplanowane w projekcie. Kolejne zostaną zorganizowane przez partnerów projektu w miarę możliwości w ich uczelniach macierzystych lub online, ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią. Projekt Reinitialise „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” (“Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu techno­logii cyfrowych w usługach e-zdro­wia”) to projekt finansowany z progra­mu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej… Read More

Continue Reading