W ramach REINITIALISE Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zorganizowało w dniach 27, 28 września oraz 25 października spotkania łączące środowiska naukowe, biznesowe i społeczne we wspólnym celu jakim jest wspieranie usług w obszarze e-zdrowia. Niezwykle cenna wymiana wiedzy i doświadczeń służy podniesieniu poziomu doskonałości naukowej oraz zwiększeniu możliwości w zakresie projektowania i wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, a także integrację potencjału technologii ze świadomością ich wymiaru  etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego. Kolejnym etapem będzie wspólne doskonalenie w organizowanej na przełomie listopada i grudnia 2022 Winter School oraz kolejno Venture Lab, do udziału w których już teraz serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy obejrzenia fotorelacji z wydarzenia: