Konferencja końcowa projektu i wydarzenie brokerskie

Dnia 21 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie (Polska) odbyła się konferencja wieńcząca projekt Reinitialise. Zgodnie z założeniami projektu konferencja składała się z dwóch części: Część I: Podstawowe prawa oraz narzędzia cyfrowe w usługach e-zdrowia. Partnerzy zaprezentowali i udostępnili badania, innowacje i praktyki zaangażowania współuczestników związane z interdyscyplinarnym podejściem potrzebnym do rozwoju narzędzi cyfrowych w obszarze e- zdrowia, w sektorze poszanowania podstawowych praw oraz zaletami tego podejścia pod względem konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw działających w systemie opieki zdrowotnej. Goście zostali przywitani przez prof. Wiesława Gruszeckiego, Prorektora ds . Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, dra Wojciecha Magusia, Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji i Mediach UMCS oraz prof.… Read More

Continue Reading

Webinar “MSCA – Stypendia posdoktoranckie i sieci doktorskie”

Ostatni webinar na temat zarządzania i projektowania projektów UE pt. „MSCA – Stypendia posdoktoranckie i sieci doktorskie” odbył się 15 grudnia 2023 r. w godzinach od 11:00 do 13:00. Po zakończeniu sesji szkoleniowej uczestnicy: Trenerzy: Dr Claudio Carlone z firmy Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE oraz Barbara Chiucconi, Kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie, Włochy. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na Platformie Wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Webinar na temat “Jak skutecznie zarządzać projektami RISE/Staff Exchange”

Webinar na temat zarządzania i projektowania projektów UE pt. “Jak skutecznie zarządzać projektami wymiany personelu” odbył się 14 grudnia 2023 roku w godzinach 11:00-13:00. Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy: Mają się dowiedzieć, jakie są główne cechy projektu MSCA RISE/STAFF EXCHANGE. Powinni być w stanie obliczyć wkład finansowy UE i zidentyfikować kwalifikujące się delegacje. Powinni być w stanie ustalić solidny system monitorowania i raportowania dla projektów RISE/Staff exchange. Trenerzy: Dr Claudio Carlone z Eurocentro srl, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE, oraz Barbara Chiucconi, Kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech. Cały materiał szkoleniowy jest dostępny na platformie wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Webinar “Jak zbudować partnerskie relacje projektowe i jak skutecznie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach networkingowych”

Webinar na temat zarządzania projektami UE i projektowania pod tytułem „Jak zbudować partnerskie relacje projektowe i jak skutecznie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach networkingowych” odbył się 12 grudnia 2023 r., w godzinach 11:00-13:00. Po zakończeniu sesji szkoleniowej uczestnicy: Oczekuje się, że będą wiedzieć, jakie są główne kryteria wyboru odpowiedniego partnera projektowego. Oczekuje się, że będą potrafili korzystać z głównych narzędzi do wyszukiwania potencjalnych partnerów projektowych i finansowanych projektów. Oczekuje się, że będą potrafili zorganizować udział w udanych wydarzeniach networkingowych. Trenerzy: Dr. Claudio Carlone z firmy Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na platformie wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Letni Obóz Projektowy Unii Europejskiej

Letni obóz projektu REINITIALISE UE odbył się w Lublinie od 25. do 29. września 2023 roku. To intensywne szkolenie miało na celu zapewnienie “praktycznego podejścia” do nauki pisania konkretnych wniosków, a konkretnie w odpowiedzi na wezwanie MSCA Doctoral Networks 2023. Od czerwca do września 2023 roku zespół badaczy z partnerów projektu przyczynił się do opracowania pierwszego wstępnego pomysłu na projekt. Ten szkic, gotowy przed rozpoczęciem Letniego Obozu, stanowił podstawę do przygotowania konkretnego formularza wniosku. Uczestnikami byli pracownicy UMCS International Cooperation Centre oraz badacze z UMCS, KU Leuven i Uniwersytetu w Maceracie. Metodologia szkolenia obejmowała: analizę odpowiednich fragmentów formularza wniosku i informacji do podania, burzę mózgów, opracowanie szkicu i wspólną dyskusję.… Read More

Continue Reading

Venture Lab Phase 2- spotkania w ramach zadania

Wrzesień to czas podsumowań kończących się właśnie spotkań w ramach 2 fazy Venture Labs. Po miesiącach sptokań w ramach Lunch and Learn events oraz Winter School naukowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nawiązali współprace z otoczeniem zewnętrznym w ramach następujących “linii badawczych”: Research line Sept 2023 Long term Training on eHealth tools for the older adults project website report training course workshop syllabus cooperative platform Health-related communication (to people that are normally difficult to reach) publication new project proposal(s) guidelines (for stakeholders) (Patient centered) support for people with autism plan for open forum open forum EEG for assessing the effects in revalidation, diagnose statement and speech therapy report blueprint for new collaboration(s)… Read More

Continue Reading

Szóste Spotkanie Projektowe

Za nami ostatnie już, szóste spotkanie projektowe w ramach grantu REINITIALISE. W dniach 19-20 czerwca konsorcjum spotkało się w Leuven, Belgia by podsumować dotychczas zrealizowane w projekcie zadania, a także zaplanować działania na ostatnie miesiące trwania projektu. Wydarzenie rozpoczęło podsumowanie 2 fazy Venture Lab, gdzie naukowcy reprezentujący linie badawcze (patrz artykuł: https://www.reinitialise.eu/pl/blog/venture-lab-phase-2-spotkania-w-ramach-zadania/) zaprezentowali aktualny stan współpracy z instytucjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Następnie w ramach sympozjum akademickiego, naukowcy UMCS (młodzi oraz doświadczeni badacze) posumowali status przygotowania publikacji naukowych, będących rezultatem programu mobilności, realizowanego w 2022 roku. Podczas spotkania odbyło się także spotkanie Rady Naukowej i Innowacji, a także Komitetu Sterującego.

Continue Reading

Maximize the impact of your research proposal- 6 webinar z zakresu project design

To już kolejna odsłona spotkań z ekspertami z zakresu zdobywania grantów w ramach programu Horyzont Europa. Tym razem poznają Państwo tajniki tworzenia planu komunikacji i upowszechniania, przydatne nie tylko w grantach europejskich. Webinarium odbędzie się w formule online 13 czerwca w godzinach 9:00-13:00. Link do rejestracji na webinarium: https://forms.office.com/e/g0HBJJVJDc Opis planowanego wydarzenia:  “Analysis of an application form and tips for grant writing: measures for maximising Impact” This webinar will cover the theme of dissemination, communication and exploitation, by giving useful suggestions and indications on how to write the relevant section of the EU proposal templates. The webinar will comprise also a part of individual and group exercises. Webinarium zostanie poprowadzone przez… Read More

Continue Reading

Piąte webinarium- analiza wniosku projektowego w Horyzoncie Europa- zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne już spotkanie z międzynarodowymi ekspertami w zakresie realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Tym razem, eksperci opowiedzą jak z praktycznej strony przygotować wniosek w Horyzoncie Europa oraz każdą z jego części: Webinar odbędzie się 16 maja w godzinach 9-13 na platformie MS Teams. Osoby zarejestrowane otrzymają link do wydarzenia. Link do zapisów: https://forms.office.com/e/gr72i0WxJb Cykl szkoleń skierowany jest zarówno do badaczy doświadczonych w składaniu grantów europejskich, jak i do początkujących w tym zakresie naukowców, a przede wszystkim doktorantów naszej uczelni. Webinar poprowadzą partnerzy projektu REINITIALISE: Barbara Chiucconi: kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym koordyantorem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020. Od 2012… Read More

Continue Reading

Piąte spotkanie projektowe!

W dniach 9-10 lutego Kazimierz Dolny odwiedzili partnerzy projektu REINITIALISE! Podczas dwóch dni spotkań rozmawialiśmy o planach na nadchodzące miesiące, a nasi naukowcy wzięli udział w inspirującej Booster Session organizowanej przez KU Leuven. 9 lutego rozpoczęliśmy od sesji boosterowej na temat badań interdyscyplinarnych, zorganizowanej przez KU Leuven Institute for the Future Po południu przedstawiciele Rad Naukowych i Rad Innowacji dyskutowali o aktualnym stanie realizacji projektu REINITIALISE, a także o dalszych losach projektu. Więcej informacji na ten temat.10 lutego Komitet Sterujący projektu podsumował cały PM i omówił plan na ostatni rok naszego projektu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

Continue Reading