Dnia 21 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie (Polska) odbyła się konferencja wieńcząca projekt Reinitialise. Zgodnie z założeniami projektu konferencja składała się z dwóch części:

Część I: Podstawowe prawa oraz narzędzia cyfrowe w usługach e-zdrowia.

Partnerzy zaprezentowali i udostępnili badania, innowacje i praktyki zaangażowania współuczestników związane z interdyscyplinarnym podejściem potrzebnym do rozwoju narzędzi cyfrowych w obszarze e- zdrowia, w sektorze poszanowania podstawowych praw oraz zaletami tego podejścia pod względem konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw działających w systemie opieki zdrowotnej.

Goście zostali przywitani przez prof. Wiesława Gruszeckiego, Prorektora ds . Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, dra Wojciecha Magusia, Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji i Mediach UMCS oraz prof. Ilonę Biernacką-Ligięzę, Kierownika Naukowego Projektu .

Podczas konferencji dwaj prelegenci: prof. Robert Rejdak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska) i Aleksandra Wesołowska (Komisja Europejska) wygłosili przemówienia na temat wagi tematów powiązanych z projektem REINITIALISE. Następnie, liderzy poszczególnych pakietów pracy (prof. Benedetta Giovanola, dr Hannelore Strauven, dr Claudio Carlone i dr Ewelina Górka) zaprezentowali główne rezultaty projektu, m.in. Joint Research Roadmap w sektorze e- zdrowia i Plan strategiczny UMCS na rzecz społeczno-gospodarczego wpływu na sektor e- zdrowia. Po przerwie odbyła się dyskusja panelowa na temat rozwoju usług e- zdrowia, cyfryzacji w opiece zdrowotnej (perspektywy i możliwe zagrożenia), zastosowania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej oraz cyfrowej dojrzałości w systemie opieki zdrowotnej. W dyskusji uczestniczyli prof. Bart Vanrumste (KUL), prof. Benedetta Giovanola (UNIMC), prof. Alessio Bartolacelli (UNIMC, UniMORE ), Marzena Strok-Sadło (Lubelski Klaster Medycyny i Wellness), Łukasz Gołąbek (Netrix Ventures).

W dalszej części zaprezentowane zostały pierwsze rezultaty nowych pomysłów na produkty i usługi, jakie wyłoniły się podczas jednego z działań projektowych – Venture Lab, są to:

1. Szkolenia w zakresie narzędzi e-zdrowia i wsparcia skoncentrowanego na pacjencie dla bezbronnych grup społecznych (dr Michał Nowakowski, dr Andrzej Juros , Wydział Filozofii i Socjologii / Instytut Socjologii UMCS ). Komentarz wprowadzający: Greet Bilsena (KUL).

2. Komunikacja prozdrowotna (dr Ewelina Górka , Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa / Instytut Społeczny Nauki o komunikacji i mediach UMCS ). Komentarz wprowadzający:  Niccolò Testi (UNIMC).

3. Pierwsza pomoc w erze cyfrowej (prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska, dr Justyna Kięczkowska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa/Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS). Komentarz wprowadzający: Niccolò Testi (UNIMC).

4. Modele klasyfikacji autyzmu, dyslalii i rewalidacji (dr Adam Kobus, Wydział Matematyki , Fizyki i Informatyki / Instytut Informatyki UMCS ). Komentarz wprowadzający: Marc Van Aken (KUL ).

Podczas dyskusji zaproszono przedstawicieli środowiska akademickiego i interesariuszy do podzielenia się badaniami, doświadczeniami i dobrymi praktykami w powiązanych dziedzinach, aby promować wzajemną inspirację i identyfikację wspólnych synergii i przyszłą współpracę.

Część II: Wydarzenie brokerskie

Druga część konferencji składała się z wydarzenia brokerskiego, którego celem było wsparcie konkretnych inicjatyw w zakresie budowania sieci i współpracy pomiędzy naukowcami UMCS, a innymi partnerami. Przed spotkaniem przygotowano profile współpracy organizacji uczestniczących, aby ułatwić identyfikację przyszłych potencjalnych inicjatyw współpracy lub partnerów biznesowych.

W tej części konferencji czetrech przedstawicieli przedstawiło krótkie prezentacje na temat profilu swojej instytucji:

– Fundacja Bona Notitia (Marcin Stachyra),

– Międzynarodowy Instytut Edukacji Medialnej (Ilona Dąbrowska),

– Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Anna Błaszczak) ,

– Girache (Gazela Sadurska).

Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach bezpośrednich, podczas których mogli nawiązać kontakty, aby zaprezentować i omówić swoje innowacyjne propozycje/pomysły/technologie. Przez cały czas trwania wydarzenia dostępne były także postery prezentujące główne wyniki poszczególnych prac naukowych przygotowanych w ramach projektu.