W tej sekcji można pobrać wyniki oraz rezultaty projektu w miarę ich udostępniania ( np. Joint Research Roadmap – jak zachować prawa podstawowe w projektowaniu i wykorzystywaniu technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia; Strategiczny plan linkowania doskonałości badawczej z potrzebami środowiska biznesowego; Strategia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na rzecz wpływu społeczno-gospodarczego w dziedzinie e-zdrowia, itp.)