Konferencja końcowa projektu i wydarzenie brokerskie

Dnia 21 listopada 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie (Polska) odbyła się konferencja wieńcząca projekt Reinitialise. Zgodnie z założeniami projektu konferencja składała się z dwóch części: Część I: Podstawowe prawa oraz narzędzia cyfrowe w usługach e-zdrowia. Partnerzy zaprezentowali i udostępnili badania, innowacje i praktyki zaangażowania współuczestników związane z interdyscyplinarnym podejściem potrzebnym do rozwoju narzędzi cyfrowych w obszarze e- zdrowia, w sektorze poszanowania podstawowych praw oraz zaletami tego podejścia pod względem konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw działających w systemie opieki zdrowotnej. Goście zostali przywitani przez prof. Wiesława Gruszeckiego, Prorektora ds . Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, dra Wojciecha Magusia, Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji i Mediach UMCS oraz prof.… Read More

Continue Reading

Webinar “MSCA – Stypendia posdoktoranckie i sieci doktorskie”

Ostatni webinar na temat zarządzania i projektowania projektów UE pt. „MSCA – Stypendia posdoktoranckie i sieci doktorskie” odbył się 15 grudnia 2023 r. w godzinach od 11:00 do 13:00. Po zakończeniu sesji szkoleniowej uczestnicy: Trenerzy: Dr Claudio Carlone z firmy Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE oraz Barbara Chiucconi, Kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie, Włochy. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na Platformie Wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Webinar na temat “Jak skutecznie zarządzać projektami RISE/Staff Exchange”

Webinar na temat zarządzania i projektowania projektów UE pt. “Jak skutecznie zarządzać projektami wymiany personelu” odbył się 14 grudnia 2023 roku w godzinach 11:00-13:00. Podczas sesji szkoleniowej uczestnicy: Mają się dowiedzieć, jakie są główne cechy projektu MSCA RISE/STAFF EXCHANGE. Powinni być w stanie obliczyć wkład finansowy UE i zidentyfikować kwalifikujące się delegacje. Powinni być w stanie ustalić solidny system monitorowania i raportowania dla projektów RISE/Staff exchange. Trenerzy: Dr Claudio Carlone z Eurocentro srl, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE, oraz Barbara Chiucconi, Kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech. Cały materiał szkoleniowy jest dostępny na platformie wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Webinar “Jak zbudować partnerskie relacje projektowe i jak skutecznie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach networkingowych”

Webinar na temat zarządzania projektami UE i projektowania pod tytułem „Jak zbudować partnerskie relacje projektowe i jak skutecznie uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach networkingowych” odbył się 12 grudnia 2023 r., w godzinach 11:00-13:00. Po zakończeniu sesji szkoleniowej uczestnicy: Oczekuje się, że będą wiedzieć, jakie są główne kryteria wyboru odpowiedniego partnera projektowego. Oczekuje się, że będą potrafili korzystać z głównych narzędzi do wyszukiwania potencjalnych partnerów projektowych i finansowanych projektów. Oczekuje się, że będą potrafili zorganizować udział w udanych wydarzeniach networkingowych. Trenerzy: Dr. Claudio Carlone z firmy Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na platformie wiedzy REINITIALISE.

Continue Reading

Letni Obóz Projektowy Unii Europejskiej

Letni obóz projektu REINITIALISE UE odbył się w Lublinie od 25. do 29. września 2023 roku. To intensywne szkolenie miało na celu zapewnienie “praktycznego podejścia” do nauki pisania konkretnych wniosków, a konkretnie w odpowiedzi na wezwanie MSCA Doctoral Networks 2023. Od czerwca do września 2023 roku zespół badaczy z partnerów projektu przyczynił się do opracowania pierwszego wstępnego pomysłu na projekt. Ten szkic, gotowy przed rozpoczęciem Letniego Obozu, stanowił podstawę do przygotowania konkretnego formularza wniosku. Uczestnikami byli pracownicy UMCS International Cooperation Centre oraz badacze z UMCS, KU Leuven i Uniwersytetu w Maceracie. Metodologia szkolenia obejmowała: analizę odpowiednich fragmentów formularza wniosku i informacji do podania, burzę mózgów, opracowanie szkicu i wspólną dyskusję.… Read More

Continue Reading