Letni obóz projektu REINITIALISE UE odbył się w Lublinie od 25. do 29. września 2023 roku.

To intensywne szkolenie miało na celu zapewnienie “praktycznego podejścia” do nauki pisania konkretnych wniosków, a konkretnie w odpowiedzi na wezwanie MSCA Doctoral Networks 2023.

Od czerwca do września 2023 roku zespół badaczy z partnerów projektu przyczynił się do opracowania pierwszego wstępnego pomysłu na projekt. Ten szkic, gotowy przed rozpoczęciem Letniego Obozu, stanowił podstawę do przygotowania konkretnego formularza wniosku.

Uczestnikami byli pracownicy UMCS International Cooperation Centre oraz badacze z UMCS, KU Leuven i Uniwersytetu w Maceracie.

Metodologia szkolenia obejmowała: analizę odpowiednich fragmentów formularza wniosku i informacji do podania, burzę mózgów, opracowanie szkicu i wspólną dyskusję.

Trenerzy: Dr. Claudio Carlone z Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE oraz Barbara Chiucconi, Kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie, Włochy.

Pobierz program

Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na platformie wiedzy REINITIALISE.