Wrzesień to czas podsumowań kończących się właśnie spotkań w ramach 2 fazy Venture Labs. Po miesiącach sptokań w ramach Lunch and Learn events oraz Winter School naukowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej nawiązali współprace z otoczeniem zewnętrznym w ramach następujących “linii badawczych”:

Research lineSept 2023Long term
Training on eHealth tools for the older adultsproject website reporttraining course workshop syllabus cooperative platform
Health-related communication (to people that are normally difficult to reach)publication new project proposal(s)guidelines (for stakeholders)
(Patient centered) support for people with autismplan for open forumopen forum
EEG for assessing the effects in revalidation, diagnose statement and speech therapyreport blueprint for new collaboration(s)new collaboration(s)
First Aid in Digital Era – Implications to the Health Securityconference workshoptraining course

Dotychczas w ramach 2 fazy Venture Labs odbyły się spotkania, zarówno online jak i stacjonarne w Lublinie:

SessionDateOnline/in person
1March 17 2023Online
2April 26-27 2023In person (Lublin)
3June 1 (2), 6, 9, 12 2023Online
4June 19 2023In person (Leuven)
5July 2023Online
6August 2023Online
7August 30 – September 1 2023In person (Lublin)
8September 2023Online

Naukowcy z UMCS wspierani są przez trenerów reprezentujących KUL oraz Uniwersytet w Maceracie, a także są wspierani przez członków Rady Innowacji. Spotkania miały na celu omówienie współpracy, zbieraniu pomysłów co do rozwoju wspólnych przedsięwzięć z biznesem oraz NGO’sami. Podczas spotkań omówione zostały także propozycje startupowe zaprezentowane przez zespoły naukowe UMCS.

Efekty współpracy naukowo-innowacyjnej i edukacyjnej zostaną zaprezentowane podczas konferencji podłączonej ze spotkaniem brokerskim, podsumowującym projekt, która planowana jest w listopadzie br.

Zapraszamy do obserwowania efektów działań realizowanych w ramach projektu.