Za nami ostatnie już, szóste spotkanie projektowe w ramach grantu REINITIALISE. W dniach 19-20 czerwca konsorcjum spotkało się w Leuven, Belgia by podsumować dotychczas zrealizowane w projekcie zadania, a także zaplanować działania na ostatnie miesiące trwania projektu.

Wydarzenie rozpoczęło podsumowanie 2 fazy Venture Lab, gdzie naukowcy reprezentujący linie badawcze (patrz artykuł: https://www.reinitialise.eu/pl/blog/venture-lab-phase-2-spotkania-w-ramach-zadania/) zaprezentowali aktualny stan współpracy z instytucjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.

Następnie w ramach sympozjum akademickiego, naukowcy UMCS (młodzi oraz doświadczeni badacze) posumowali status przygotowania publikacji naukowych, będących rezultatem programu mobilności, realizowanego w 2022 roku.

Podczas spotkania odbyło się także spotkanie Rady Naukowej i Innowacji, a także Komitetu Sterującego.