W dniach 7-8 listopada Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odwiedzili jedni z najlepszych specjalistów w zakresie aplikowania oraz realizacji projektów europejskich. Barbara Chiucconi z Uniwersytetu w Maceracie oraz dr Claudio Carolone z firmy Eurocentro Srl podczas dwudniowych warsztatów przekazali praktyczną wiedzę z zakresu przygotowywania wniosków w programie Komisji Europejskiej Horyzont Europa. 

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia: 

– structure of the project budget

– analysis of an application form and tips for grant writing excellence, impact and implementation

Wizyta ekspertów związana jest z realizacją w Instytucie projektu “Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia” (REINITIALISE). Projekt koncentruje się na technologiach cyfrowych w sektorze zdrowia, a w szczególności na technologiach prozdrowotnych w celu wspierania aktywnego starzenia się oraz opieki profilaktycznej w sektorach żywienia i dietetyki. Część zaplanowanych działań dotyczy również wsparcia procesów zarządzania projektami międzynarodowymi na UMCS oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Warsztaty otwarte były do całej społeczności akademickiej naszej uczelni i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Materiały zaś dostępne są w otwartej bazie wiedzy projektu, Knowledge Platform: https://www.reinitialise.eu/kp/

Aby skorzystać z tej bazy wystarczy bezpłatna rejestracja. 

Więcej informacji o projekcie: 

www.reinitialise.eu