Winter School – zaproszenie do udziału

W ramach projektu REINITIALISE serdecznie zapraszamy na: Winter SchoolWydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin, ul. Głęboka 4528 listopada 2022 – 2 grudnia 2022 organizowaną w ramach projektu REINITIALISE, realizowanego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Belgia oraz Uniwersytetem w Maceracie i Eurocentro, Włochy. Więcej informacji: www.reinitialise.eu Szkoła Zimowa to kolejne po Lunch & Learn Event działanie integrujące środowisko naukowe, samorządowe, biznesowe, instytucje wspierające i otoczenie społeczno – gospodarcze, której celem jest wspólna nauka, wymiana doświadczeń i współpraca środowisk w oparciu o wiedzę naszych partnerów. W załączeniu program szkoły. Kontakt:mgr Wioletta Ostrowskae- mail: wioletta.ostrowska@umcs.pltelefon: 511 250 588

Continue Reading

Druga Wizyta Pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Macerata!

Nasza druga krótkoterminowa wizyta w ramach Reinitialise została właśnie sfinalizowana. Diana Szczepańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wzięła udział w 5-dniowej wizycie na Uniwersytecie w Macerata. W tych dniach miała okazję odwiedzić różne placówki na Uniwersytecie wspierające naukowców w realizacji projektu. Brała również udział w tzw. job shadowing w Urzędzie Grantowym. Pierwszego dnia wzięła udział w warsztatach Accent (Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes – Przyspieszanie innowacji i doskonałości w zakresie przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego) Accent to projekt, który otrzymał dofinansowanie z unijnej inicjatywy EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education w ramach Grant Agreement nr 10047. Uniwersytet w Maceracie oraz UMCS są partnerami… Read More

Continue Reading

Pierwsza wizyta pracowników Centrum Współpracy Międzynarodowej w KU Leuven!

Nasza pierwsza wizyta w ramach projektu REINITIALISE już za nami. Natalia Kamińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – UMCS odwiedziła w ubiegłym tygodniu KU Leuven. Celem wizyty było sprawdzenie, jak zorganizowane jest biuro grantowe KUL, jak wygląda współpraca z działami i jakie usługi oferuje centrum. Ponadto Natalia wzięła udział w międzynarodowym tygodniu pracowników: “Wizyta kierowników badań i administratorów w KU Leuven”, zorganizowanym przez KU Leuven EU-team. Od poniedziałku 3 października do środy 5 października 2022 wizyta studyjna była częścią wydarzenia „Wizyta kierowników i administratorów badań w KU Leuven”, zorganizowanego przez zespół KU Leuven UE. Uniwersytet zaprosił kierowników i administratorów badań do podzielenia się najlepszymi praktykami. Można… Read More

Continue Reading

Zaproszenie na warsztaty z pisania wniosków oraz zarządzania projektami w Horyzoncie Europa

Zapraszamy za kolejne warsztaty z wybitnymi ekspertami w zakresie wnioskowania w konkursach i zarządzania projektami w programach ramowych UE. W dniach 7-8 listopada w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach odbędą się stacjonarne warsztaty z zakresu: Structure of the project budget Analysis of an application form and tips for grant writing excellence, impact and implementation Cykl szkoleń skierowany jest zarówno do badaczy doświadczonych w składaniu grantów europejskich, jak i do początkujących w tym zakresie naukowców, a przede wszystkim doktorantów naszej uczelni. Warsztaty poprowadzą partnerzy projektu REINITIALISE: Barbara Chiucconi: kierownik Biura Grantów na Uniwersytecie w Maceracie. Jest doświadczonym koordyantorem projektów w ramach 7FP i Horyzontu 2020. Od 2012 roku organizuje… Read More

Continue Reading

Czwarte spotkanie projektowe w Portonovo!

Uniwersytet w Maceracie zorganizował we wspaniałym otoczeniu zatoki Portonovo (AN), drugi Showcase event, którego celem było opowiedzenie o udanych doświadczeniach współpracy z lokalnymi podmiotami społeczno-gospodarczymi i innymi pozytywnymi inicjatywami w sektorze technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia. Wydarzenie dostarczy UMCS-owi użytecznych informacji na temat tego, jak połączyć doskonałość badawczą z potrzebami społeczności biznesowej. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca, jest częścią 3-dniowej konfrencji w czasie której udział wezmą przedstawiciele lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych, takich jak Digital Innovation Hub, lokalne przedsiębiorstwa oraz  Instytut Ochrony Zdrowia.

Continue Reading

Showcase event w Leuven!

W dniach 18 i 19 maja 2022 r. W Belgii na Uniwersytecie KU Leuven odbyło się spotkanie, podczas którego prezentowane były udane doświadczenia współpracy między środowiskiem akademickim a interesariuszami oraz inne pozytywne inicjatywy w sektorze technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia. W spotkaniach wzięli udział zarówno badacze jak i administratorzy UMCS, i Uniwersytetu w Maceracie (NIMC). W udział w wydarzeniu zaangażowani byli również przedstawiciele naszej Rady ds. Innowacji.

Continue Reading

Zaproszenie na warsztaty naukowe!

W poniedziałek rozpoczynamy warsztaty w formule hybrydowej na Wydziale Politologii  i Dziennikarstwa w Lublinie. Warsztaty naukowe zatytułowane: Nowe technologie w procesie włączenia społecznego (w kontekście komunikacji zdrowotnej i aktywnego starzenia się). We wtorek na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędą się hybrydowe warsztaty naukowe. Tytuł spotkania to: Aplikacje e-zdrowia i analiza EEG. W programie spotkania wystąpią Hannelore Strauven, Andrzej Juros, Piotr Schneider i Anna Gajos-Balińska. W środę odbędą się warsztaty prowadzone przez wydział socjologii.

Continue Reading

Warsztat “Exclusion and disinformation during the COVID-19 pandemic”- zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 30 marca 2022 roku o godzinie 11.15 (via MSTeams). Spotkanie jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu REINITIALISE i zostało poświęcone problemom wykluczenia i dezinformacji w czasie pandemii. Wystąpienia, osadzone przede wszystkim w kontekście medialnym, będą dotyczyły m.in. kwestii sposobów przeciwdziałania wspomnianym zjawiskom,  mowy nienawiści i jej wpływu na dyskurs medialny, korelacji pomiędzy problemem wykluczenia społecznego a kwestiami etnicznymi.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Pataj: magdalena.pataj@mail.umcs.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Continue Reading

Kolejne szkolenie z naszymi ekspertami!

1 kwietnia 2022 r. odbędą się 3. warsztaty na temat zarządzania projektami i projektowania projektów UE zatytułowane “Struktura logiczna”. Na zakończenie sesji szkoleniowej uczestnicy Trenerzy: dr Claudio Carlone z Eurocentro srl, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez UE, oraz Barbara Chiucconi, kierownik biura grantów na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech. Wszystkie materiały szkoleniowe są dostępne na platformie wiedzy REINITIALISE

Continue Reading