W dniach 18 i 19 maja 2022 r. W Belgii na Uniwersytecie KU Leuven odbyło się spotkanie, podczas którego prezentowane były udane doświadczenia współpracy między środowiskiem akademickim a interesariuszami oraz inne pozytywne inicjatywy w sektorze technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia.

W spotkaniach wzięli udział zarówno badacze jak i administratorzy UMCS, i Uniwersytetu w Maceracie (NIMC). W udział w wydarzeniu zaangażowani byli również przedstawiciele naszej Rady ds. Innowacji.