Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie naukowym, który rozpocznie się 30 marca 2022 roku o godzinie 11.15 (via MSTeams).

Spotkanie jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu REINITIALISE i zostało poświęcone problemom wykluczenia i dezinformacji w czasie pandemii. Wystąpienia, osadzone przede wszystkim w kontekście medialnym, będą dotyczyły m.in. kwestii sposobów przeciwdziałania wspomnianym zjawiskom,  mowy nienawiści i jej wpływu na dyskurs medialny, korelacji pomiędzy problemem wykluczenia społecznego a kwestiami etnicznymi. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z dr Magdaleną Pataj: magdalena.pataj@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!