Nasza druga krótkoterminowa wizyta w ramach Reinitialise została właśnie sfinalizowana. Diana Szczepańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wzięła udział w 5-dniowej wizycie na Uniwersytecie w Macerata. W tych dniach miała okazję odwiedzić różne placówki na Uniwersytecie wspierające naukowców w realizacji projektu. Brała również udział w tzw. job shadowing w Urzędzie Grantowym.

Pierwszego dnia wzięła udział w warsztatach Accent (Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes – Przyspieszanie innowacji i doskonałości w zakresie przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego) Accent to projekt, który otrzymał dofinansowanie z unijnej inicjatywy EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education w ramach Grant Agreement nr 10047. Uniwersytet w Maceracie oraz UMCS są partnerami projektu Accent.

Następnego dnia odwiedziła Strefę Internacjonalizacji, aby zapoznać się z procesami i strategiami internacjonalizacji UNIMC, usługami i organizacją Strefy. Miała również okazję odwiedzić Biuro Badań i Umiędzynarodowienia Departamentu Edukacji, Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki, aby zapoznać się z głównymi działaniami biura i dowiedzieć się, jak zorganizowane jest zarządzanie projektami badawczymi na poziomie departamentów. Kolejna wizyta zorganizowana została w Centrum Obsługi Biblioteki Uniwersyteckiej  (CASB) w celu ogólnego oglądu usług oferowanych naukowcom, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zarządzania zagadnieniami Otwartej Nauki i Planu Zarządzania Danymi. W  czasie tej wizyty miała możliwość zwiedzenia infrastruktury bibliotecznej. Ostatniego dnia zespół i gość skupili się na organizacji Grant Office, jego głównych działaniach związanych z zarządzaniem projektami unijnymi w fazie pre-awards i post-awards oraz na tym, jak działalność Grant Office jest powiązana z działalnością wizytowanych w poprzednich dniach biur.