W ramach projektu REINITIALISE serdecznie zapraszamy na:

Winter School
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Lublin, ul. Głęboka 45
28 listopada 2022  2 grudnia 2022

organizowaną w ramach projektu REINITIALISE, realizowanego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Belgia oraz Uniwersytetem w Maceracie i Eurocentro, Włochy. Więcej informacji: www.reinitialise.eu

Szkoła Zimowa to kolejne po Lunch & Learn Event działanie integrujące środowisko naukowe, samorządowe, biznesowe, instytucje wspierające i otoczenie społeczno – gospodarcze, której celem jest wspólna nauka, wymiana doświadczeń i współpraca środowisk w oparciu o wiedzę naszych partnerów.

W załączeniu program szkoły.

Kontakt:
mgr Wioletta Ostrowska
e- mail: wioletta.ostrowska@umcs.pl
telefon: 511 250 588