W dniach 18 i 19 maja 2022 r. odbędzie się wydarzenie przygotowane przez KU Leuven, podczas którego zaprezentowane zostaną udane doświadczenia współpracy między środowiskiem akademickim a interesariuszami oraz inne pozytywne inicjatywy w sektorze technologii cyfrowych dla usług e-zdrowia. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć w programie PDF.