Gorąco zachęcamy do przeczytania artykułów prasowych na temat pozyskania przez nasze konsorcjum grantu w ramach Twinning:

http://polishscience.pl/pl/lubelska-uczelnia-pozyskala-blisko-1-mln-euro-na-projekt-w-ramach-programu-horyzont-2020/

https://h2020.kpk.gov.pl/umcs-debiutuje-w-roli-koordynatora-grantu-twinning-w-horyzoncie-2020

https://www.facebook.com/KlasterLubelskaMedycyna/posts/863975547444611

https://www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,instytut-nauk-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach-umcs-koordynatorem-projektu-reinitialise,89974.chtm