Bart Vanrumste

jest profesorem na Wydziale Technologii Inżynieryjnych KU Leuven. Jest członkiem Instytutu STADIUS na Wydziale Inżynierii Elektrycznej oraz członkiem laboratorium badawczego eMedia w kampusie GroupT. Jego zainteresowania badawcze to wsparcie decyzyjne ICT w opiece zdrowotnej, w szczególności w zakresie active assisted living. Jest autorem ponad 90 artykułów recenzowanych w międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma IEEE-Journal of Biomedical and Health Informatics.

  • KU Leuven