Marc Van Aken

posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki, magistra zarządzania oraz dyplom z zakresu Nauk Społecznych. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca w branży high-tech i 15-letnie doświadczenie jako wykładowca w dziedzinie biznesu (OU Business School-UK) oraz komunikacji i przedsiębiorczości na Wydziale Inżynierii Przemysłowej na KU Leuven (Belgia). Jest dyrektorem generalnym SO Kwadraat, organizacji, która od 16 lat zajmuje się coachingiem doktorantów, pomagając im w zakładaniu przedsiębiorstw.

  • Location: KU Leuven