Helder De Schutter

jest profesorem Filozofii Społecznej i Politycznej na KU Leuven. Zajmuje się zagadnieniami: „linguistic justice”, federalizmu w państwach wielonarodowych, nacjonalizmu i budowania narodu, migracji i obywatelstwa oraz kwestią nieterytorialnej władzy sądowniczej. Interesuje się również osiemnastowieczną filozofią języka. Jest dyrektorem RIPPLE, grupy badawczej zajmującej się filozofią polityczną, jest także członkiem grupy sterującej CETRA.

  • KU Leuven