Jannique van Uffelen

jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem grupy badawczej ds. Aktywności Fizycznej, Sportu i Zdrowia na Wydziale Nauk o Ruchu KU Leuven. Posiada uznaną wiedzę na temat aktywnego i zdrowego starzenia się, opartą na jej wykształceniu w zakresie terapii wysiłkiem fizycznym, nauk o ruchu człowieka i epidemiologii. Jej doświadczenie obejmuje badania nad korzyściami płynącymi z aktywnego stylu życia dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i poznawczego oraz dobrego samopoczucia w starzejącej się populacji (65+ recenzowanych publikacji).

  • KU Leuven