Hannelore Strauven

posiada tytuł magistra technologii inżynieryjnej i nauk biomedycznych. Jest doktorantką na Wydziale Technologii Inżynieryjnych KU Leuven, w którym zajmuje się inteligencją otoczenia i technologią opieki zdrowotnej. Jej praca w laboratorium e-Media Research Lab w kampusie GroupT obejmuje badania nad wykonalnością i celowością zastosowania systemu monitorowania otoczenia w celu wsparcia „incontinence management” w domach opieki.

  • KU Leuven