Maria Nygren

lic. w dziedzinie Nauk Politycznych i organizacji międzynarodowych, Uniwersytet w Uppsali (Szwecja), mgr Europejskich Studiów Politycznych i Administracyjnych, College d'Europe w Belgii.
Od 1998 r. zarządzała, koordynowała i nadzorowała kilka krajowych i międzynarodowych projektów, głównie w ramach programów finansowania współpracy terytorialnej, Erasmus + oraz LLP.
Posiada szerokie doświadczenie w koordynowaniu projektami UE o różnym wymiarze i w różnych obszarach tematycznych, w których często była również odpowiedzialna za strategię/ działania komunikacyjne i upowszechniające projektu.

  • Eurocentro