Alessio Cavicchi

jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Edukacji, Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki Uniwersytetu w Maceracie. Jego główne obszary zainteresowań i badań to: wybory żywnościowe konsumentów, ekonomia jakości i bezpieczeństwa żywności, zrównoważona turystyka i innowacje na obszarach wiejskich. Posiada doświadczenie jako „invited expert” w programach i w ramach dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej, a od 2015 roku współpracuje z EU Joint Research Center w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji. Pełni funkcję „invited expert” Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Jego prace zostały opublikowane w kilku międzynarodowych książkach i czasopismach. Profesor koordynował także 2 projekty w ramach programu Erasmus+: Knowledge Alliances “The Wine Lab” oraz Strategic Partnerships “FoodBiz”.

  • Uniwersytet w Maceracie