Andy Bleaden

pracuje w ECHAlliance jako Dyrektor ds. ekosystemów i członkostwa. Rozwinął i zbudował dużą sieć ponad 55 globalnych ekosystemów w zakresie zdrowia cyfrowego oraz sieć liczącą ponad 750 organizacji. Dr Andy Bleaden ma za sobą długą karierę w dziedzinie finansowania ochrony zdrowia i opieki społecznej, trwającą ponad 30 lat, zaczynając od zdrowia psychicznego, po pracę z przestępcami z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnymi młodymi ludźmi, a następnie w dziedzinie demencji i robotyki.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych