Chiara Bergonzini

jest wykładowcą prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Maceracie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu nowych technologii i prawa konstytucyjnego oraz ochrony danych, prywatności i prawa internetowego. Jej działalność naukowa obejmuje prawo konstytucyjne, a w szczególności prawo publiczne i prawo ekonomii. Obecnie koncentruje swoje badania na nowych wyzwaniach dla praw podstawowych, jakie niesie ze sobą tzw. era cyfrowa, zwracając szczególną uwagę na Big Data, począwszy od aplikacji do śledzenia kontaktów.

  • Uniwersytet w Maceracie