Damian Malec

jest Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Posiada doświadczenie w realizacji działań mających na celu opracowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluację i aktualizację regionalnej strategii innowacji. Współpracował z przedsiębiorcami i realizował działania związane z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w województwie. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych