Dr. ir. Greet Bilsen

ukończyła studia magisterskie i doktoranckie w dziedzinie Inżynierii Elektrycznej na KU Leuven. Od 2009 roku jest koordynatorem waloryzacyjnym w LICT (centrum badawczym KU Leuven w zakresie ICT) wspierającym profesorów w waloryzacji ich badań. Obejmuje to m.in. nawiązywanie i wspieranie współpracy z przemysłem i konsorcjami projektowymi. Regularnie uczestniczyła w ewaluacji projektów zarówno jako pracownik flamandzkiej agencji finansującej, jak i w ramach programu Horyzontu 2020 oraz innych międzynarodowych agencji finansujących badania.

  • KU Leuven