Elżbieta Iwanicka

jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, oddziału w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wspierania i angażowania seniorów. Od 2009 roku jest koordynatorem Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów. Jest również aktywnym członkiem „Age Platfrom” w Brukseli, w ramach której brała udział w licznych międzynarodowych projektach wspierających osoby starsze. Jest także członkiem regionalnej Rady ds. Polityki Senioralnej w Lublinie. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych