Emmanuele Pavolini

jest profesorem zwyczajnym Socjologii Ekonomicznej i Polityki Społecznej na Uniwersytecie w Maceracie. Jako socjolog ekonomiczny skupił swoje zainteresowania badawcze na dwóch aspektach:
a) studia nad państwem opiekuńczym z perspektywy porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem włoskich i południowoeuropejskich państw opiekuńczych, polityki społecznej, nierówności w dostępie do świadczeń państwa opiekuńczego, opieki społecznej w miejscu pracy, mieszanki świadczeń socjalnych i organizacji trzeciego sektora;
b) badania rynku pracy i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się ról profesjonalistów, sieci między przedsiębiorstwami, strategii na rzecz konkurencyjności i roli migrantów na rynku pracy. Jest ekspertem krajowym dla Włoch w Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej ESPN (Europejska Sieć ds. Polityki Społecznej). Obecnie jest współredaktorem Journal of European Social Policy.

  • Uniwersytet w Maceracie