Ewelina Górka

jest adiunktem na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Pracuje w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Jej główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół innowacyjnych metod nauczania w szkolnictwie wyższym oraz historii mediów. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów badawczych (finansowanych w ramach unijnych i norweskich programów badawczych).

  • Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie