Francesca Spigarelli

pełni funkcję Prorektora ds. Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Europejskiej Polityki Badawczej na Uniwersytecie w Maceracie (od 2012 r.). Jest profesorem zwyczajnym Ekonomii Stosowanej i specjalizuje się w Polityce Trzeciej Misji, Innowacji i Rozwoju Lokalnego. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu projektami finansowanymi z funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu medycznego, przedsiębiorczości i innowacji. Jest autorką wielu artykułów naukowych i książek. Jest koordynatorem Laboratorium Innowacji i Kreatywności UNIMC (LUCI).

  • Uniwersytet w Maceracie