Giacomo Gistri

jest profesorem marketingu na Wydziale Nauk Politycznych, Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Maceracie (Włochy). Odbył wizytę naukową w Southern Illinois University, Carbondale (IL, USA) oraz w Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology, Chicago (IL, USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują zachowania konsumentów i komunikację marketingową. Publikował w czasopismach naukowych, w tym w International Journal of Advertising, Marketing Letters, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Communication, Journal of Cleaner Production oraz Journal of Brand Management.

  • Uniwersytet w Maceracie