Gianluca Busilacchi

jest adiunktem w dziedzinie Socjologii Ekonomicznej na Uniwersytecie w Maceracie. Jego główne zainteresowania badawcze to: polityka społeczna w perspektywie porównawczej, problem ubóstwa, polityka opieki zdrowotnej. Przez ostatnie dziesięć lat był Radnym Regionu Marche, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Zdrowotnej oraz przewodniczącego Komisji Oceny Polityki. Od 2020 roku jest przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w "Italia Longeva" (Narodowe Stowarzyszenie Starzenia się i Aktywnej Długowieczności).

  • Uniwersytet w Maceracie