Grzegorz Wójcik

Grzegorz Wójcik jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest specjalistą w dziedzinie neurobiologii obliczeniowej i elektroencefalografii ilościowej, posiada również stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki komputerowej oraz stopień doktora habilitowanego w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Ponadto, jako visiting scientist odwiedził kilka instytucji badawczych UE. Profesor jest członkiem stowarzyszeń międzynarodowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych.

  • Location: Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie