Ilona Biernacka-Ligięza

jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była także profesorem wizytującym w następujących instytucjach: University of North Carolina, University of Macerata oraz Canterbury Christ Church University. W swoim dorobku ma ponad 10 międzynarodowych grantów badawczych, opublikowała także 10 monografii oraz ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia: mediów lokalnych, komunikowania masowego, mediów cyfrowych, komunikacji międzykulturowej, demokracji lokalnej, globalizacji, glokalizacji, mediów i polityki, mediów i tożsamość, mniejszości w lokalnej sferze publicznej. W projekcie REINITIALISE pełni funkcję Koordynatora Naukowego.

  • Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie