Kamil Fil

jest wykładowcą na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań badawczych to: public relations, marketing polityczny i komunikacja polityczna. W swoich badaniach koncentruje się na roli Internetu w kampaniach politycznych. Posiada również doświadczenie w realizacji projektów badawczych (finansowanych w ramach unijnych i norweskich programów badawczych).

  • Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie