Katarzyna Marzęda-Młynarska

jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, a także kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz kierownikiem studiów doktoranckich: Nauki o Polityce w języku angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów globalizacji, global governance, bezpieczeństwa żywnościowego, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, migracji oraz międzynarodowej ekonomii politycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest autorką ponad 20 artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa żywnościowego.

  • Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie