Łukasz Gołąbek

jest Dyrektor Zarządzającym i Operacyjnym w Netrix Ventures. Zrealizował 6 projektów badawczo-rozwojowych o budżetach ponad 5 mln EUR, a także świadczył usługi doradcze w zakresie innowacji o łącznej wartości 10 mln EUR. Brał udział w ponad 200 zakończonych sukcesem wnioskach grantowych, w tym w programach H2020, POIR, POIG. Zbudował korporację Netrix, która rozrosła się z firmy zatrudniającej 20 do ponad 130 pracowników i stała się wiodącą firmą teleinformatyczną i konsultingową w Polsce. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych