Marzena Strok-Sadło

Marzena Strok-Sadło jest członkiem Zarządu Klastra Medycyna Lubelska oraz Kierownikiem Referat Ekosystemów Gospodarczych i Infrastruktury Biznesu. Posiada doświadczenie w ocenie ryzyka projektów, wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju innowacji. Jest także członkiem grupy roboczej w ramach  Krajowych Inteligentnych Specjalizacji- zdrowe społeczeństwo przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

  • Location: Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych