Marzena Strok-Sadło

jest członkiem Zarządu Klastra Medycyna Lubelska oraz Kierownikiem Referat Ekosystemów Gospodarczych i Infrastruktury Biznesu. Posiada doświadczenie w ocenie ryzyka projektów, wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju innowacji. Jest także członkiem grupy roboczej w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji- zdrowe społeczeństwo przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest członkiem Rady Innowacji w projekcie Reinitialise.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych