Olga Pliszczyńska-Mokijewska

jest dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będącym punktem kontaktowym dla naukowców chcących rozwijać międzynarodową współpracę badawczą. Odpowiada za wsparcie naukowców w zakresie zdobywania oraz zarządzania funduszami zewnętrznymi na badania (zarządzanie administracyjne projektami międzynarodowymi i finansowanymi ze środków międzynarodowych, w tym z programu Horyzont 2020) i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Zajmuje się również opracowywaniem i zarządzaniem inicjatywami i projektami wspierającymi umiędzynarodowienie instytucjonalne UMCS. Jest laureatką stypendium „ERA Science Management Fellowship”, finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji. W projekcie REINITIALISE pełni funkcję Koordynatora Administracyjnego.

  • Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie