Ryan Michael Thornburg

jest profesorem nadzwyczajnym w Hussman School of Journalism and Media na University of North Carolina. W ciągu ponad 20 lat prowadzenia działań związanych z rozwojem innowacji w najlepszych redakcjach informacyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz szkoleń przyszłych liderów w tej dziedzinie, skupiał się na budowaniu zespołów, które łączyły różnorodne umiejętności do osiągnięcia celu jakim jest wzmocnienie roli dziennikarstwa w demokracji. Jest autorem podręcznika na temat dziennikarstwa cyfrowego, uczył setki studentów na pięciu kontynentach, od sprawozdawczości danych po rozwój produktów przedsiębiorczych.

  • Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych