Simona Tiribelli

jest pracownikiem naukowym w dziedzinie Filozofii Moralnej doktorantką w dziedzinie Global Studies Justice, Rights, Politics na Uniwersytecie w Maceracie. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta w dziedzinie etyki sztucznej inteligencji (AI) w MIT Media Lab (MIT, USA), jest także dyrektorem ds. etyki w MIT-Harvard Institute for Technology and Global Health (Boston, USA), a także specjalistką ds. etyki AI w PathCheck Foundation, spin-offie MIT, koncentrującym się na opracowywaniu rozwiązań cyfrowych, które pomogą powstrzymać pandemię COVID-19 przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, praw jednostki i swobód obywatelskich. Specjalizuje się w kwestiach moralnych związanych ze sztuczną inteligencją i etycznym wymiarem technologii opartych na algorytmach.

  • Uniwersytet w Maceracie